Diagnostik

Hos mig kan du få en diagnos över din hälsa med hjälp av VegaCheck, irisdiagnostik och enklare blodprover.


VegaCheck

Fysiomedica är en av de mycket få kliniker i Sverige som kan erbjuda diagnos med hjälp av VegaCheck, vilket är en datoriserad form av undersökning. Genom svaga strömmar som skickas genom sex elektroder som är i kontakt med kroppen, kan datorn ge en rapport över möjliga sjukdomsfall, som till exempel inflammationer, allergier och nedsatt funktion i olika organ.


Irisdiagnostik

Irisdiagnostik går ut på att analysera färgförändringar, fläckar och andra tecken som kan uppstå på ögats iris, vilket kan tyda på olika sjukdomstillstånd eller skador i kroppen.


Enklare blodprover

Fysiomedica har utrustning för att utföra enklare blodprover, som till exempel kontrollera järnhalten i blodet.