Homeopati

Klassisk homeopati utvecklades på 1700-talet av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Homeopati grundar sig på principen att ”lika kan botas med liknande”. Enligt denna princip kan ett specifikt ämne som framkallar speciella symptom hos en frisk person, också bota samma symptom hos en sjuk person. Ämnen som brukar användas i homeopatisk medicin potenseras och samtidigt späds ut i flera steg, beroende på vilken verkan medicinen ska ha.Läs mer om andra behandlingar: