Homotoxikologi

Homotoxikologi är en vidareutveckling av homeopati och har ibland kallats för länken mellan homeopati och traditionell medicin. Den tyske läkaren Hans-Heinrich Reckeweg lade grunden för homotoxikologi 1952. Principen som homotoxikologi utgår ifrån är att olika sjukdomstillstånd är ett uttryck för kroppens kamp mot olika gifter och att avlägsna gifterna från kroppen. Genom att analysera hur långt individen har kommit i sitt sjukdomsförlopp, kan man ordinera lämplig antihomotoxisk medicin, vilket ofta består av naturliga ingredienser.Läs mer om andra behandlingar: